Juriidilise isiku identifitseerimissüsteemi (LEI) ajalugu - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Juriidilise isiku identifitseerimissüsteemi (LEI) ajalugu

Baltic LEI - LEI koodi ajalugu

Juriidilise isiku identifitseerimissüsteemi (LEI) ajalugu


2012. aasta alguses juriidilise isiku identifitseerimissüsteemi (LEI koode) veel välja töötatud ei olnud. Iga riik kasutas finantstehingute jälgimiseks oma koode ja süsteeme. Kuna kindlat süsteemi polnud, siis oli väga raske jälgida ja tuvastada finantstehinguid. Seetõttu oli turuosalistel ja eranõustajatel väga keeruline arvutada nii üksikute ettevõtete kui ka kogu turu riskipositsiooni.

2008. aasta finantskriis tõi esile vajaduse ühtse süsteemi järele, mis võimaldaks reguleerivatel asutustel ja keskpankadel rahvusvahelisi finantstehinguid rangemalt jälgida. Eelkõige uuriti Lehman Brothersi kokkuvarisemist, kus oli raske välja selgitada erinevate osapoolte kokkupuudet ja nende omavahelist seost. Need ebaõnnestumised kinnitasid taaskord, et tegemist on laiema probleemiga, mida on kogenud erinevad asjaosalised finantsmaailmas. Lisaks, tekkis veelgi suurem vajadus ühtse rahvusvahelise süsteemi järgi, mis võimaldaks osapooltel kiiresti ja täpselt jälgida tehinguid maailmaturul.

Erasektor on püüdnud kehtestada ühtset süsteemi rahvusvahelisteks tehinguteks ligi 20 aastat, kuid tulutult. Pärast 2008. aasta finantskriisi hakati kaasama finantsuuringute amet OFR-i. 2011. aastal kutsusid G20 juhid kokku finantsstabiilsuse nõukogu (FSB), et panna alus LEI koodi süsteemile ja LEI koodi süsteemi järelvavet teostavale asutusele. 2012. aasta keskel võeti vastu otsus hakata kasutama LEI koode ja esimesed LEI koodid väljastati mõni kuu hiljem 2012. aasta detsembris. Sellest ajast saadik on väljastatud üle miljoni LEI koodi 200 riigis.

Jurisdiktsioonidel on õigus otsustada, kas nad nõuavad LEI koodide olemasolu. Riikide lõikes on võimalik vaadata, kus on LEI koodi omamine kohustuslik: https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei

LEI koodide kasutamine muutub üha sagedasemaks. Tõenäoliselt jätkub see suundumus ka tulevikus, kuna paljud turud, sealhulgas ka Eesti turud, töötavad LEI koodi  kasutuselevõtu poole. 

Alates 2018. aasta jaanuarist on kõigil Euroopa vastaspoolega kauplevatel osapooltel kohustuslik omada kehtivad LEI koodi. LEI koodi taotlemise kohta saate rohkem lugeda SIIT.