LEI koodi taotlemine nõuab ettevaatlikkust - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

LEI koodi taotlemine nõuab ettevaatlikkust

Baltic LEI - LEI koodi taotlemine

LEI koodi taotlemine nõuab ettevaatlikkust


LEI koodi kasutuselevõtu peamine põhjus seisneb selles, et järelvalve ning finantsinstitutsioonid ei suutnud rahvusvaheliste finantstehingute osapooli täpselt identifitseerida. See tekitas olukorra, kus näiteks siseinfo valdaja võis läbi keeruliste omandistruktuuride jääda väärtpaberitehingus varjatud osapooleks ning seeläbi teiste turuosaliste arvelt ebaseaduslikku tulu teenida. Investorite kaitseks otsustati välja töötada unikaalsed identifitseerimiskoodid, mis võimaldaksid ettevõtet sõltumata riigist, finantsturust või õigusruumist tuvastada. Seetõttu on äärmiselt oluline, et katusorganisatsioonini jõuaksid täpsed ning õigesti esitatud andmed, mis võimaldaks ettevõtte tuvastada ja vähendaks seeläbi ettevõtte jaoks finantstehingutega seotud riske. Usaldusväärse partneri abil on LEI koodi taotlemine lihtne ja turvaline.

Andmete standardiseerimine

Riigipiiridest sõltumatu identifitseerimiskoodi välja töötamisel oli esimeseks väljakutseks andmete standardiseerimine. Kuna kõigi riikide ettevõtete tuvastamiseks on vaja koguda võrreldavad andmed, võib LOUde vormide täitmine olla üpris keerukas ning ka kogutavad andmed varieeruvad LOU lõikes. Baltic LEI kasutab erinevaid teenusepakkujaid ning on enda LEI koodi taotlemise vormi välja töötanud vastavalt rahvusvahelise GLEIFi katusorganisatsiooni andmeedastusstandardile, mis koosneb kahest tasemest. Selline lähenemine võimaldab kohandada Eesti ettevõtete kohta käivad tavapärased registriandmed otse katusorganisatsiooni standardile ning vähendab riske, et erinevate LOUde kasutamisel jõuavad LEI koodide keskregistrisse erinevad andmed. Ka GLEIFi katusorganisatsioon on jõudnud järeldusele, et andmete sisestamise täpsus on kriitilise tähtsusega ning tutvustas sellest lähtuvalt 2016. aasta lõpus registreerimisagentide kontseptsiooni. Registreerimisagentide kasutamise eesmärk on suurendada andmete kogumise täpsust ning mugavust ning vähendada valeandmete esitamisest tulenevaid riske.

LOU kvaliteet ja usaldusväärsus

Baltikumis puudub kohalik LOU, mis on suurendanud veelgi valeandmete esitamisega seotud riske ning suurendab vajadust professionaalsete registreerimisagentide kasutamiseks. Tänase seisuga on suur hulk maailma riike ilma kohaliku LEI koodide väljastajata ning erinevate LOUde kiirus, kasutajamugavus ning andmete esitamise täpsus varieeruvad väga palju.

Baltic LEI pöörab suurt tähelepanu kvaliteetse LOU valikule – see on äärmiselt oluline, et LEI koodi taotlemine kulgeks sujuvalt. Kuigi erinevate LOUde poolt väljastatud koodid peaksid olema samaväärse kvaliteediga, ei pruugi see päriselt nii olla. Näiteks LOU poolsed nõrgad sisekontrolli reeglid võivad viia akrediteeringu kaotamiseni ning tekitada olukorra, kus ettevõtjatel tuleb asuda uuesti andmeid täpsustama ning läbida lisakontroll. Baltic LEI kasutab ainult Euroopa Liidus või USAs registreeritud LOUsid ning jälgib ettevõtte LEI koodi kehtivuse ajal LOU akrediteeringut ning katusorganisatsiooni võimalikke hoiatusi LOU tegevuse osas. Teiseks suureks probleemiks on LOU kiirus, mida on ettevõtjal enne koodi taotluse esitamist ning raha tasumist peaaegu võimatu hinnata. Oleme aeglase andmetöötlusprotsessi tõttu loobunud koostööst mitme LEI koodide väljastajaga ning soovitame ettevõtetel olla selles osas väga ettevaatlikud.