Mis on LEI kood? - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Mis on LEI kood?


Mis on LEI kood ning milleks on seda vaja?

LEI kood ehk Legal Entity Identifier kood on ettevõtetele väljastatav rahvusvaheline 20-kohaline identifitseerimistunnus, mille väljastab G20 riikide poolt asutatud GLEIFi sihtasutus. Finantsinstitutsioonid ja järelvalveasutused kasutavad LEI koodi väärtpaberitehingute osapoolte tuvastamiseks.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL (MiFID 2) on alates 3. jaanuarist 2018 LEI koodi kasutamine kõigi tehingute puhul kaubeldavate väärtpaberitega Euroopa ettevõtetele kohustuslik. Sinna alla kuuluvad ka näiteks kõik Tallinna börsil kaubeldavad aktsiad. Palun loe lähemalt meie korduma kippuvate küsimuste sektsioonist ning Eesti Finantsinspektsiooni juhendist.


Kuidas saada enda ettevõttele LEI kood?

Ettevõte ei saa ise LEI koodide andmebaasi enda andmeid sisestada, kuna sellisel juhul ei ole võimalik veenduda andmete korrektsuses. Andmete valideerimiseks ja kontrolliks on LEI koodide süsteemis koodide väljastajad (LOU-d) ning nende lepingulised registreerimisagendid, nagu Baltic LEI. Meie andmebaas on integreeritud Äriregistriga ning me viime andmed vastavusse rahvusvaheliste standarditega, mis on vajalikud koodi taotlemiseks.

  1. Täida elektrooniline taotluse vorm. Küsime vajalikud andmed ise äriregistist.
  2. Tasu koodi eest pangalingiga või pangaülekandega. Väljastame ettevõttele arve.
  3. Saadame allkirjastamiseks volikirja, mida vajame andmete sisestamiseks GLEIFi andmebaasi.
  4. Saadame ettevõttele väljastatud LEI koodi Teile e-mailile.

Taotluse täitmine võtab reeglina aega kuni 2 minutit, koodi väljastamine toimub tavapäraselt kuni ühe tööpäeva jooksul alates arve maksmisest.


Kuidas LEI koode väljastatakse?

LEI koodi süsteem on kolmetasandiline ning võib esmapilgul segadust tekitada. Selgitame siinkohal lahti olulisemad mõisted, mis on vajalikud identifitseerimiskoodide väljastamise loogika mõistmiseks.

1. Katusorganisatsioon

GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

GLEIF on rahvusvahelise finantsstabiilsuse nõukogu (Financial Stability Board) poolt kokku kutsutud sihtasutus, mille ülesandeks on LEI koodi süsteemi välja töötamine, arendamine ja haldamine. Samuti on GLEIF katusorganisatsioon sisuliselt LEI koodide registripidaja, kelle juures kõik kogutud andmed ettevõtete kohta talletatakse. GLEIF on mittetulundusühing, mille peakontor asub Šveitsis, Baselis.

2. Koodide väljastaja

LOU – Local Operating Unit

LOU on GLEIFi poolt akrediteeritud LEI koodide väljastaja. LOU ülesandeks on andmete kogumine, kontrollimine ning vastavalt kehtestatud protokollile LEI koodi genereerimine. LOU nõuab ettevõtja käest kõik asjakohased andmed ning kinnitused ettevõtte asukohariigi registripidajalt. Maailmas on hetkeseisuga ligikaudu 30 LOUd, millest vaid vähesed on kahjuks valmis LEI koode Baltikumi ettevõtetele emiteerima.

3. Registreerimisagent

Registration Agent

Registreerimisagent vahendab ettevõtja andmeid vastavalt GLEIFi standardile LOUdele ning hangib kohaliku registripidaja käest koodide väljastajale vajalikud kinnitused. GLEIF tutvustas registreerimisagentide kontseptsiooni 2017. aastal, tagamaks korrektsed andmed LEI koodide andmebaasis ning lihtsam protsess koodide väljastamisel. Baltic LEI on Baltikumi regioonis tegustev registreerimisagent


LEI koodi struktuur

LEI ehk Legal Entity Identifier on unikaalne tunnusnumber juriidilise isiku tuvastamiseks globaalses finantssüsteemis, mis põhineb ISO standardil 17442:2012. LEI kood väljastatakse ettevõttele ühekordselt, see on kordumatu ning koosneb 20 sümbolist:

8 9 4 5 0 0 2 7 A K 4 L S O G X G Y 1 8
LOU tunnuskood Ettevõttele iseloomulikud unikaalsed sümbolid
  • Esimesed 4 tunnusnumbrit identifitseerivad LEI koodi väljastanud LOU-d.
  • Viies ja kuues sümbol on kõikidel LEI koodidel sama ning selleks on 0.
  • Järgmised 12 sümbolit koosnevad tähtedest ja numbritest ning on igale ettevõttele unikaalsed.
  • Viimased 2 on kontrollsümbolid.

LEI koodi uuendamine

LEI koodist on kasu ainult juhul, kui andmebaasis olevad andmed on õiged ja ajakohased. Seetõttu väljastatakse LEI koode tähtajaliselt ning koodi tuleb perioodiliselt uuendada. See võimaldab hoida andmebaasis olevad andmed ajakohased. Koodi uuendamise kohta on pikemalt võimalik lugeda siit. GLEIFi andmebaasis on iga ettevõttega seotud ka LOU, kes kontrollib ja valideerib baasi esitatud andmeid. Ettevõttel on alati võimalik LOUd vahetada ning valida uus teenusepakkuja, kes algatab ettevõtte andmete uuendamise GLEIFi baasis. LEI koodide liikuvuse kohta on võimalik pikemalt lugeda siit.