LEI Register - Koodi taotlemisel tuleb olla üha ettevaatlikum - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Rahvusvaheline LEI koodi register täitub kiiresti ning koodi taotlemisel tuleb olla üha ettevaatlikum.

Baltic LEI - LEI register

Rahvusvaheline LEI koodi register täitub kiiresti ning koodi taotlemisel tuleb olla üha ettevaatlikum.


Tänaseks on GLEIFi andmetel väljastatud juba rohkem kui miljon LEI koodi. Turule on tekkinud terve hulk registreerimisagente, kelle lei koodi hind ja kvaliteet võivad suuresti erineda. Suur arv potentsiaalseid kliente ja rahvusvaheline turg on aga hakanud turule meelitama ka pettureid. Juhime tähelepanu olulistele punktidele, mida tasuks LEI koodi taotlemisel meeles pidada:


1) Kontrolli koodi väljastaja või registreerimisagendi tausta.

Kodulehelt peab olema võimalik selgelt välja lugeda, kellele koodi registreerimise eest tasutakse ning millises riigis on see ettevõte registreeritud. Eriti oluline on see juhul kui koodi eest tasutakse ettemaksuna. See on oluline tagamaks, et registreerimisagent numbrit väljastamata rahaga ära ei kaoks ning talle usaldatud andmeid ei kuritarvitaks.


2) Kas taotluse vorm on usaldusväärne?

Lakooniline taotluse vorm viitab, et agent ei kogu andmeid väga hoolikalt või tegu on lehega, mille eesmärgiks on ettevõtjatelt raha välja petta. Esimesel juhul täitub rahvusvaheline LEI koodide register ebapiisavate või valede andmetega, teisel juhul jääb ettevõtja üldse ilma koodita.


3) Milliseid dokumente ettevõtja peab täitma?

Kui lehel küsitakse volitust, juriidiliselt siduvat kinnitust või muid õigusi, tuleb hoolega lugeda dokumentide sisu. Kindlasti tasub ennast nõutavate dokumentide ja nende sisuga kurssi viia enne ettemaksuarve tasumist.


4) Kui pikaks perioodiks kood väljastatakse?

Koodi tellimisel ja hindade võrdlemisel tuleb kindlasti jälgida ka kui pikaks perioodiks kood väljastatakse. Ohumärgiks on kindlasti leheküljed, kus pakutakse koodi pikendamist rohkem kui aastaks. Kui ettevõttele pakutakse koodi pikendamist pikemaks perioodiks kui üks aasta, tuleb reeglina arvestada ka riskiga, et raha võib jääda väljastaja või registreerimisagendi kontole ning viimase maksejõuetuse korral jääb kood lubatud ajaks pikendamata. Baltic LEI on sõlminud LOUga vastavasisulise lepingu ning mitmeaastase koodi tellimisel tasutakse kliendi eest kogu perioodi tasu ka LOU-le. See maandab olulisel määral kliendi jaoks riske. Rahvusvaheline LEI koodide register ei võimalda koodi pikendada rohkem kui üheks aastaks ning seetõttu tuleb jälgida, et registreerimisagent oleks usaldusväärne ning võtaks vastutuse LEI koodi pikendamise eest registreerimisperioodi vältel.


 

Pärast LEI koodi kätte saamist väljastajalt on mõistlik kontrollida, kas rahvusvaheline LEI koodide register sellist koodi ka tegelikult sisaldab. Samuti on võimalik kontrollida koodi kehtivuse kuupäeva. Rahvusvaheline LEI koodide register on kõigile tasuta kättesaadav GLEIFi lehel.

Soovime kõigile ettevõtjatele turvalist koodi taotlemist ja sujuvaid finantstehinguid! Andke meile palun julgelt teada, kui olete Baltikumis LEI koodi taotlemisel hätta jäänud või pettuse ohvriks langenud.