LEI koodide statistika - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Ülevaade LEI koodide statistikast

Baltic LEI - LEI koodide statistika

Ülevaade LEI koodide statistikast


LEI koodide statistika 12.10.2017  põhjal on globaalselt väljastatud kokku rohkem kui 612 000 LEI koodi. Riikide põhiselt on kõige rohkem LEI koode väljastatud USA ettevõtetele, kokku rohkem kui 138 000, mis moodustab üle 22% kõikidest väljastatud LEI koodidest. Baltikumis registreeritud ettevõtetele on kokku väljastatud ca 1400 LEI koodi (Eestis 660, Lätis 327, Leedus 410) kuid oodata võib selle numbri kiiret kasvu 2017 aasta IV kvartalis ning 2018 aasta alguses.

Küll aga ei ole kõik väljastatud LEI koodid tänase päeva seisuga aktiivsed ning tegelikult ca kolmandik (28.5%) kõikidest väljastatud LEI koodidest on tänaseks aegunud ning vajavad uuendamist. Kui LEI kood on aegunud, ei ole sellega võimalik täita EMIR raporteerimiskohustust ning kontohaldur ei saa kliendi tehingukorraldust vastu võtta.

LEI kood muutub Eesti ettevõtetele kohustuslikuks alates 2. jaanuarist 2018, kui rakendub Finantsinstrumentide turgude direktiiv MiFID II. GLEIF prognoosib plahvatuslikku kasvu LEI koodide väljastamises 2018. aastal, kus eeldatavalt väljastatakse vähemalt 500 000 LEI koodi. 2020ndaks aastaks võib LEI koodide koguarv küündida juba 1,5 miljonini.

Usume, et LEI koodide nõudluse kiire kasvu tingimustes kasvab ka registreerimisagentide teenuste kvaliteet ning koodi taotlemine ja haldamine muutub lihtsamaks. Selleks on ka GLEIF tutvustanud registreerimisagendi ametlikku konseptsiooni. Eriti oluline on registreerimisagentide kasutamine regioonides, kus puudub akrediteeritud LEI koodide väljastaja.