+372 6 210 420

Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid väärtpaberitega.

+372 6 210 420

Uudised ja pressiteated

Sellele lehele on koondatud BalticLEI poolt väljastatud publikatsioonid ja pressiteated. Materjali kasutamisel palume viidata BalticLEI lehele.

Ära satu LEI koodi taotlemisel pettuse ohvriks!

Rahvusvaheline LEI register täitub kiiresti ning koodi taotlemisel tuleb olla üha ettevaatlikum.   Tänaseks on GLEIFi andmetel väljastatud juba rohkem kui miljon LEI koodi. Turule on tekkinud terve hulk erineva kvaliteediga koodide väljastajaid ning registreerimisagente, kelle töö tulemusena on LEI register andmetega täitunud. Suur arv potentsiaalseid kliente ja rahvusvaheline turg on aga hakanud turule meelitama […]

LEI kood on alates tänasest kohustuslik!

Tuletame meelde, et alates tänasest on LEI kood* kõigile Eesti ettevõtetele väärtpaberitehingute tegemisel kohustuslik. See tähendab, et ettevõtetel ei ole enam võimalik börsil kaubeldavaid väärtpabereid ilma koodita osta ega müüa. Sinna alla kuuluvad kõik noteeritud aktsiad, võlakirjad ning börsil kaueldavad fondid (ETFid). Ärilehe hinnangul vajab LEI koodi Eestis hetkel ligikaudu 15 000 ettevõtet, kehtivaid koode on […]

LEI kood muudab väärtpaberitehingud sujuvamaks

Väärtpaberitega arveldamisel on seni olnud üheks oluliseks kitsaskohaks vastaspoole tuvastamine. Kontohaldurpangad on kohustatud identifitseerima enda kliendi ning tehinguid vahendades kindlaks tegema, et väärtpaberid jõuaksid õige vastaspoole väärtpaberikontole. Sellega seotud protsessid on pankade jaoks olnud tõeline peavalu ning suur kuluartikkel. Kui investor astub esimest korda pangauksest sisse ning soovib väärtpaberitega tehinguid tegema hakata, peab pank alustuseks […]

LEI koodi taotlemine nõuab ettevaatlikkust

Lähtuvalt regulatiivsetest muudatustest peavad lähiaastatel LEI koodi omandama sajad tuhanded ettevõtted üle maailma. LEI koodi kasutuselevõtu peamine põhjus seisneb selles, et järelvalve ning finantsinstitutsioonid ei suutnud rahvusvaheliste finantstehingute osapooli täpselt identifitseerida. See tekitas olukorra, kus näiteks siseinfo valdaja võis läbi keeruliste omandistruktuuride jääda väärtpaberitehingus varjatud osapooleks ning seeläbi teiste turuosaliste arvelt ebaseaduslikku tulu teenida. Investorite […]

BalticLEI: Ülevaade LEI koodide statistikast

LEI koodide statistika Seisuga 12.10.2017 on globaalselt väljastatud kokku rohkem kui 612 000 LEI koodi. Riikide põhiselt on kõige rohkem LEI koode väljastatud USA ettevõtetele, kokku rohkem kui 138 000, mis moodustab üle 22% kõikidest väljastatud LEI koodidest. Baltikumis registreeritud ettevõtetele on kokku väljastatud ca 1400 LEI koodi (Eestis 660, Lätis 327, Leedus 410) kuid […]

Top