Teenuse kasutamise tingimused - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Teenuse kasutamise tingimused

Kehtiv alates 18.03.2022

Veebilehekülge www.balticlei.ee haldab Eestis registreeritud ettevõte Baltic LEI AS, registrikood 14357869, juriidiline aadress Veerenni tn 24, 10135, Tallinn, Eesti.

1. LEI koodi tellimise protseduur

1.1. Kui Baltic LEI AS (edaspidi BLEI) klient soovib tellida enda ettevõttele LEI koodi või olemasolevat LEI koodi uuendada, tuleb alustada vastavasisulisele taotluse täitmisega BLEI koduleheküljel www.balticlei.ee.

1.2. Taotluse esitamisel kohustub klient nõustuma käesoleva teenuse tingimustega ning BLEI kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.

1.3. Pärast taotluse esitamist saadetakse automaatselt kliendi e-mailile arve ja volikiri.

1.4. Volikiri tuleb käsitsi või digitaalselt allkirjastada ning saata tagasi BLEI e-mailile info@balticlei.ee. Volikirjaga volitab klient BLEI enda ettevõttele LEI koodi tellima ja seda haldama. Samuti kinnitab klient, et tal on volitused enda ettevõttele LEI kood tellida ja tellimine edasi volitada.

1.5. Pärast kliendi poolt allkirjastatud volikirja kättesaatmist alustab BLEI kliendi nimel toimingute tegemist LEI koodi tellimiseks.

1.6. Kui kliendi poolt esitatud andmetes esineb puudusi, võtab BLEI kliendiga ühendust e-maili või telefoni teel.

1.7. LEI koodi edukal väljastamisel või uuedamisel saadab BLEI kliendile LEI koodi e-mailile ning LEI kood on leitav ka globaalsest LEI koodide registrist GLEIF koduleheküljel.

1.8. Kui klient on teinud BLEI koduleheküljel taotluse LEI koodi tellimiseks või uuendamiseks, selle allkirjastanud ning selle eest tasunud, loetakse ost lõppenuks ning kliendipoolsel initsiatiivil tehingust taganemine enam võimalik ei ole. Samuti ei ole tagantjärele võimalik tühistada juba väljastatud LEI koodi.

1.9. BLEI jätab endale õiguse LEI koodi tellimisest ja/või LEI koodi uuendamisest keelduda ning keeldumisel tagastatakse ettemakstud summa kliendile täies ulatuses.

2. Teenustasud ja hinnakiri

2.1. Tooted ja hinnad LEI koodi esmataotlemisel:
1-aasta LEI – LEI koodi registreerimine kehtivusega 1 aasta – 59€ (59€ / aasta)
3-aasta LEI – LEI koodi registreerimine kehtivusega 1 aasta + 2 aastast uuendamist – 165€ (55€ / aasta)
5-aasta LEI – LEI koodi registreerimine kehtivusega 1 aasta + 4 aastast uuendamist – 250€ (50€ / aasta)

2.2. Tooted ja hinnad LEI koodi uuendamiseks:
1-aasta uuendamine – LEI koodi uuendamine 1. aastaks – 59€ (59€ / aasta)
3-aasta uuendamine – LEI koodi uuendamine 1. aastaks + 2 aastast uuendamist – 165€ (55€ / aasta)
5-aasta uuendamine – LEI koodi uuendamine 1. aastaks + 4 aastast uuendamist – 245€ (49€ / aasta)

2.3. Kui klient soovib tellida või uuendada korraga rohkem kui 10 LEI koodi, võib BLEI teha kliendile personaalse pakkumise.

2.4. LEI koodi haldamise eest eraldi tasu kliendile ei rakendu, samuti on tasuta vahepealt LEI koodiga seotud andmete uuendamine.

2.5. Tasumine LEI koodi eest toimub arve alusel pangaülekandega, pangakaardiga või pangalingi vahendusel.

2.6. Makseid võetakse vastu ainult valuutas EUR.

3. Lõppsätted

3.1. BLEI tegutseb kliendi nimel LEI koodi registreerimisagendina ning kasutab kliendile LEI koodi tellimiseks GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) akrediteeringuga Local Operating Unit ettevõtteid (edaspidi „LOU“). BLEI on GLEIF-i poolt akrediteeritud LOU EQS Group AG ametlik registreerimisagent ning LEI koodid registreeritakse EQS-i platvormil, välja arvatud piirkondades, mida EQS-i akrediteering ei kata.

3.2. BLEI jätab endale õiguse igal ajal teenuse tingimusi täiendada või muuta. Kehtivad teenuse tingimused on alati üleval BLEI koduleheküljel www.balticlei.ee.

3.3. BLEI ei garanteeri ühelegi kliendile LEI koodi väljastamist, kuid teostab omalt poolt mõistlikke pingutusi, et LEI koodi väljastamine õnnestuks.

3.4. Klient on kohustatud BLEI teenuseid kasutades tegutsema heas usus ning samast põhimõttest lähtub ka BLEI. BLEI ja kliendi vahelistele suhetele rakendub Eesti Vabariigi õigus ning poolte vahelised erimeelsused lahendatakse kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

3.5. Klient on täielikult vastutav kõigi enda ettevõttega seonduvate LEI koodi toimingute õigsuse ja korrektsuse eest, samuti GLEIF-i andmebaasis olevate ettevõtte andmete ajakohasuse eest. Kui ettevõtte andmed äriregistris muutuvad, on Klient kohustatud BLEI-d teavitama vastavatest muudatustest esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. BLEI ei ole mingil viisil vastutav LEI koodiga seonduvate võimalike kahjude eest.