Teenuse kasutamise tingimused - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Teenuse kasutamise tingimused

Kehtiv alates 1.04.2019

1. LEI koodi tellimise protseduur

1.1. Kui Baltic LEI OÜ (edaspidi BLEI) klient soovib tellida enda ettevõttele LEI koodi või olemasolevat LEI koodi uuendada, tuleb alustada vastavasisulisele taotluse täitmisega BLEI koduleheküljel www.balticlei.ee.

1.2. Taotluse esitamisel kohustub klient nõustuma käesoleva teenuse tingimustega ning BLEI kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.

1.3. Pärast taotluse esitamist saadetakse 1 tööpäeva jooksul kliendi e-mailile arve ja volikiri.

1.4. Volikiri tuleb käsitsi või digitaalselt allkirjastada ning saata tagasi BLEI e-mailile info@balticlei.ee. Volikirjaga volitab klient BLEI enda ettevõttele LEI koodi tellima ja seda haldama. Samuti kinnitab klient, et tal on volitused enda ettevõttele LEI kood tellida ja tellimine edasi volitada.

1.5. Pärast arve tasumist ning volikirja saatmist BLEI e-mailile alustab BLEI kliendi nimel toimingute tegemist LEI koodi tellimiseks.

1.6. Kui kliendi poolt esitatud andmetes esineb puudusi, võtab BLEI kliendiga ühendust e-maili või telefoni teel.

1.7. LEI koodi edukal väljastamisel saadab BLEI kliendile LEI koodi e-mailile ning LEI kood on leitav ka globaalsest LEI koodide registrist GLEIF koduleheküljel.

1.8. Kui klient on teinud BLEI koduleheküljel taotluse LEI koodi tellimiseks või uuendamiseks, selle allkirjastanud ning selle eest tasunud, loetakse ost lõppenuks ning kliendipoolsel initsiatiivil tehingust taganemine enam võimalik ei ole.

1.9. BLEI jätab endale õiguse LEI koodi tellimisest ja/või LEI koodi uuendamisest keelduda ning keeldumisel tagastatakse ettemakstud summa kliendile täies ulatuses.

2. Teenustasud ja hinnakiri

2.1. Tooted ja hinnad LEI koodi esmataotlemisel:
1-aasta LEI – LEI koodi registreerimine kehtivusega 1 aasta – 59€ (59€ / aasta)
3-aasta LEI – LEI koodi registreerimine kehtivusega 1 aasta + 2 aastast uuendamist – 165€ (55€ / aasta)
5-aasta LEI – LEI koodi registreerimine kehtivusega 1 aasta + 4 aastast uuendamist – 250€ (50€ / aasta)

2.2. Tooted ja hinnad LEI koodi uuendamiseks:
1-aasta uuendamine – LEI koodi uuendamine 1. aastaks – 59€ (59€ / aasta)
3-aasta uuendamine – LEI koodi uuendamine 1. aastaks + 2 aastast uuendamist – 165€ (55€ / aasta)
5-aasta uuendamine – LEI koodi uuendamine 1. aastaks + 4 aastast uuendamist – 245€ (49€ / aasta)

2.3. Kui klient soovib tellida või uuendada korraga rohkem kui 10 LEI koodi, võib BLEI teha kliendile personaalse pakkumise.

2.4. LEI koodi haldamise eest eraldi tasu kliendile ei rakendu.

2.5. Tasumine LEI koodi eest toimub arve alusel pangaülekandega või pangalingi vahendusel.

2.6. Makseid võetakse vastu ainult valuutas EUR.

3. Lõppsätted

3.1. BLEI tegutseb kliendi nimel LEI koodi registreerimisagendina ning kasutab kliendile LEI koodi tellimiseks GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) akrediteeringuga Local Operating Unit ettevõtteid (edaspidi „LOU“). BLEI ei ole mitte ühtegi LOU lepinguline partner vaid kasutab erinevaid LOUsid sõltuvalt nende tingimustest ning turuolukorrast.

3.2. BLEI jätab endale õiguse igal ajal teenuse tingimusi täiendada või muuta. Kehtivad teenuse tingimused on alati üleval BLEI koduleheküljel www.balticlei.ee.

3.3. BLEI ei garanteeri ühelegi kliendile LEI koodi väljastamist, kuid teostab omalt poolt mõistlikke pingutusi, et LEI koodi väljastamine õnnestuks.

3.4. Klient on kohustatud BLEI teenuseid kasutades tegutsema heas usus ning samast põhimõttest lähtub ka BLEI. BLEI ja kliendi vahelistele suhetele rakendub Eesti Vabariigi õigus ning poolte vahelised erimeelsused lahendatakse kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

3.5. Klient on täielikult vastutav kõigi enda ettevõttega seonduvate LEI koodi toimingute õigsuse ja korrektsuse eest ning BLEI ei ole mingil viisil vastutav LEI koodiga seonduvate võimalike kahjude eest.