Rahvusvaheline LEI register täitub kiiresti ning koodi taotlemisel tuleb olla üha ettevaatlikum.

 

Tänaseks on GLEIFi andmetel väljastatud juba rohkem kui miljon LEI koodi. Turule on tekkinud terve hulk erineva kvaliteediga koodide väljastajaid ning registreerimisagente, kelle töö tulemusena on LEI register andmetega täitunud. Suur arv potentsiaalseid kliente ja rahvusvaheline turg on aga hakanud turule meelitama ka pettureid. Juhime tähelepanu olulistele punktidele, mida tasuks LEI koodi taotlemisel meeles pidada:


1) Kontrolli koodi väljastaja või registreerimisagendi tausta.

Kodulehelt peab olema võimalik selgelt välja lugeda, kellele koodi registreerimise eest tasutakse ning millises riigis on see ettevõte registreeritud. Eriti oluline on see juhul kui koodi eest tasutakse ettemaksuna. See on oluline tagamaks, et registreerimisagent numbrit väljastamata rahaga ära ei kaoks ning talle usaldatud andmeid ei kuritarvitaks. 


2) Kas taotluse vorm on usaldusväärne?

Lakooniline taotluse vorm viitab, et agent ei kogu andmeid väga hoolikalt või tegu on lehega, mille eesmärgiks on ettevõtjatel raha välja petta. Esimesel juhul täitub rahvusvaheline LEI register ebapiisavate või valede andmetega, teisel juhul jääb ettevõtja üldse ilma koodita.


3) Milliseid dokumente ettevõtja peab täitma?

Kui lehel küsitakse volitust, juriidiliselt siduvat kinnitust või muid õigusi, tuleb hoolega lugeda dokumentide sisu. Kindlasti tasub ennast nõutavate dokumentide ja nende sisuga kurssi viia enne ettemaksuarve tasumist.


4) Kui pikaks perioodiks kood väljastatakse?

Koodi tellimisel ja hindade võrdlemisel tuleb kindlasti jälgida ka kui pikaks perioodiks kood väljastatakse. Ohumärgiks on kindlasti leheküljed, kus pakutakse koodi pikendamist rohkem kui aastaks. LEI register ei sisalda artikli kirjutamise hetkel ühtegi ettevõtet, kellele oleks LEI kood väljastatud pikemaks perioodiks kui 2 aastat ning kauemaks kui 2020 aasta on hetkel koodi otsustanud pikendada vähem kui 0.00001% ettevõtetest. Kui ettevõttele pakutakse koodi pikendamist pikemaks perioodiks kui üks aasta, tuleb reeglina arvestada ka riskiga, et raha võib jääda väljastaja või registreerimisagendi kontole ning viimase maksejõuetuse korral jääb kood lubatud ajaks pikendamata. LEI koodi pikendamine korraga pikemaks perioodiks kui aasta vähendab ka oluliselt andmete ajakohastust ning võib sellest lähtuvalt finantstehingute teostamisel probleeme tekitada.


 

Pärast LEI koodi kätte saamist väljastajalt on mõistlik kontrollida, kas rahvusvaheline LEI register sellist koodi ka tegelikult sisaldab. Samuti on võimalik kontrollida koodi kehtivuse kuupäeva. Rahvusvaheline LEI register on kõigile tasuta kättesaadav GLEIFi lehel.

Soovime kõigile ettevõtjatele turvalist koodi taotlemist ja sujuvaid finantstehinguid! Andke meile palun julgelt teada, kui olete Baltikumis LEI koodi taotlemisel hätta jäänud või pettuse ohvriks langenud.